Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech

Líšťany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Areál kostela a fary uzavírá severní, nejvýše položený okraj vsi a tvoří její dominantu.

Historie

Areál kostela a fary uzavírá severní, nejvýše položený okraj vsi a tvoří její dominantu. Farní kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu je v Líšťanech doložen již ve středověku (první zmínka 1369). Gotická stavba, mimořádně zpustlá za majitele panství Jakuba Černína z Chudenic (1556–1581), však musela být pro zchátralost v roce 1768 stržena. Dnešní pozdně barokní svatostánek postavil v letech 1768–1769 Eugen Dominik Kondel, syn slavného stavitele ve službách plaského kláštera Matěje Ondřeje Kondela. Stavbu finančně podpořil tehdejší majitel panství hrabě Julius Xaver Hamilton. Různé vnitřní i vnější úpravy byly dokončeny až v roce 1774 (letopočet nad vchodem do věže) za nového majitele panství Maxmiliána Kinského, jehož erb je umístěn nad bočním vchodem.

Kostel je jednolodní stavbou na elipsovitém půdorysu s věží na západním průčelí a užším půlkruhově uzavřeným presbytářem na východě. K severní stěně přiléhá empírová hrobka, postavená pro majitele panství v roce 1821. V interiéru se nachází starší zařízení, mimo jiné pozdně gotická socha Panny Marie z počátku 16. století, renesanční křtitelnice datovaná do roku 1596 a oltářní sochařská výzdoba z okruhu sochaře Lazara Widmanna (asi 1760). Větší opravy kostela byly provedeny na přelomu 19. a 20. století (z roku 1905 pochází také pseudobarokní hlavní oltář a kazatelna), v roce 1984 (nově omítnuta věž) a naposledy v roce 2007 (odvlhčení zdiva, nový nátěr venkovní fasády, oprava varhan). Areál kostela doplňuje sousední objekt fary pozdně barokního až klasicistního původu (přelom 18. a 19. století). Fara je patrovou budovou s mansardovou střechou, k níž náleží několik hospodářských objektů.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech