Starý Plzenec

Starý Plzenec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Starý Plzenec, nesoucí až do 15. století označení Stará Plzeň, vznikl jako významné přemyslovské správní centrum, s rozpadem hradské soustavy však začal ztrácet svůj význam, který definitivně pozbyl po založení dnešní Plzně.  

http://www.staryplzenec.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Hůrka ve Starém Plzenci
Na ploše více jak 4 ha se rozkládalo významné přemyslovské hradiště, o němž máme první zmínky již ve 2. polovině 10. století.

Rotunda sv. Petra na Hůrce ve Starém Plzenci

Rotunda sv. Petra na Hůrce ve Starém Plzenci
Jedinečné panorama Starého Plzence tvoří vůbec nejstarší dochovaná sakrální památka Plzeňského kraje. Rotunda sv. Petra a Pavla stála na vrchu Hůrka již ve 2. polovině 10. století.  

Sousoší Piety, sloup se sochou Panny Marie a kašna ve Starém Plzenci

Sousoší Piety, sloup se sochou Panny Marie a kašna ve Starém Plzenci
Plzenecké náměstí zdobí řada menších skulpturálních památek barokního původu.  

Zřícenina hradu Radyně

Zřícenina hradu Radyně
Typickou dominantou Plzeňska je z dálky viditelná zřícenina bývalého strážního hradu postaveného Karlem IV. v polovině 14. století.  

Historie

Severně od dnešního centra Starého Plzence se rozpíná vrch Hůrka, na této dlouhé a strmé ostrožně stálo významné správní centrum přemyslovských Čech, o němž se poprvé zmiňuje již Theitmar z Mersenburku k roku 976. Plzeňské hradiště si brzy vydobylo v rámci hradské soustavy výjimečné postavení a několikrát dokonce hostilo samotného knížete. Existence důležitého správního střediska pochopitelně přilákala i řemeslníky a obchodníky, kteří se usazovali v podhradí.

Nepříliš výhodná poloha však vedla k tomu, že se osídlení koncetrovalo na dvou místech, v předhradí na tzv. Malá Straně kolem kostela Narození Panny Marie a jižně od řeky v místech dnešní Velké Strany. Atraktivitu této oblasti navíc dodávala i obchodní stezka protínající centrum Velké Strany, v jehož středu již tehdy stával kostel sv. Jana Křtitele. Stará Plzeň, jak se Starému Plzenci až do 15. století říkalo, se již v roce 1272 mohla chlubit městskými právy a osmi sakrálními stavbami. Ovšem tou dobou již docházelo k jeho postupnému úpadku, neboť nejpozději v roce 1295 podnítil Václav II. vznik nového královského města na soutoku čtyř řek v rovinaté Plzeňské kotlině. Důvodem k takovému radikálnímu kroku byl nejen zánik správního centra na vrchu Hůrka, ale především i nepříliš příhodné terénní podmínky neumožňující zajistit rodícímu se městu dostatečnou bezpečnost.

Statut městečka si Plzenec zachoval ještě ve 14. století, kdy byl komorním sídlem spravovaným od roku 1361 z hradu Radyně. Pozvolnou redukci urychlily husitské války a po třicetileté válce již Plzenec marně bojoval o udržení někdejšího statutu, který znovu nabyl až v roce 1846. Úbytek obyvatel doprovázel i zánik kostelů, z původních osmi do současnosti přežily pouze dva a rotunda sv. Petra a Pavla.

Od poloviny 19. století se postavení městečka opět zlepšilo. Byla tudy vedena železnice Plzeň-České Budějovice a založen pivovar. Od počátku 20. století rostla obliba Plzence nejen díky rozvoji průmyslu, pracovala zde knihtiskárna, továrna na smirkový papír, tři průmyslové mlýny, tři pily, tři cihelny, cementárna a těžila se zde železná ruda, nýbrž se stal také přitažlivým místem ke klidnému životu v blízkosti velkoměsta s vynikající dostupností právě díky železniční dopravě.

Fotografie

Starý PlzenecRotunda sv. Petra na Hůrce ve Starém PlzenciSousoší Piety, sloup se sochou Panny Marie a kašna ve Starém PlzenciZřícenina hradu Radyně