Ludvík Taaffe

Nalžovské Hory
Nalžovské Hory vznikly v polovině 20. století spojením Nalžov a Stříbrných Hor, které jsou v raném novověku vzniklou osadou, kde probíhala těžba stříbra.  

Zámek Nalžovské Hory (čp. 1)
Nalžovský barokní zámek vystavěla hrabata z Poettingu v polovině 18. století na místě středověké tvrze a renesančního zámku.