lochotínský park

Lázeňský pavilón v Plzni-Severním předměstí
Purkmistr Martin Kopecký dal ve 30. letech 19. století podnět ke vzniku lázní na Lochotíně, v místě vyvěrání léčivého pramene. Nízká návštěvnost i postupné vyčerpání pramene však vedly poměrně záhy k jejich úpadku.

Plzeň-Severní Předměstí
Dlouhodobě opomíjené zemědělské a dělnické předměstí se před 1. světovou válkou stalo žádaným cílem plzeňské honorace, neboť zde v blízkosti lochotínského parku vyrostla rozsáhlá vilová čtvrť.