Lacembok

Čermná
Romanticky působící vesnice s dochovanou lidovou architekturou.

Horní Kamenice
Poblíž obce Horní Kamenice se nacházejí zbytky tajemného Hrádku, nazývaného také Lacembok.

Lštění
Jedna z mála zachovalých a nově zrekonstruovaných renesančních tvrzí u nás.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Tvrz Lštění (býv. čp. 1)
Renesanční tvrz s 20 m vysokou věží.