křížový kámen

Boží muka v Horšově
Gotizující boží muka z 16., nejpozději 17. století.

Chodov
Starobylá chodská vesnice s několika dochovanými doklady lidové architektury. Smírčí kříže.

Hradecko
Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Hraniční kámenu Hradecka
Zhruba 350 m jižně od dvora Hubenov se v lese nachází hraniční křížový kámen.

Milavče
Místo známé z pověstí o sv. Vojtěchovi. Léčivý pramen Vojtěška na návsi. Nedaleko byl nalezen slavný milavečský vozík (mohyly z doby bronzové).

Mutěnín
Mutěnín býval v 16. století městem, dolovala se zde měď. Kostel sv. Michaela s krásnou freskovou výzdobou, barokní sochy, židovské domky a hřbitov.

Semněvice
Vesnice s kostelem sv. Jiří.

Smírčí kříž a hraniční kámen u Žebnice
Dvě kruhové křížové stély, typické pro oblast severního Plzeňska.

Smírčí kříž v Chrastavicích
Kámen v centru obce na nízké vyvýšenině.

Újezd Svatého Kříže
Místo se slavnou minulostí, stával zde zámek, který hostil sourozence Mánesovi. Je zde gotický kostel, který dal obci jméno.