křížová cesta

Kaple Panny Marie s křížovou cestou v Rokycanech
Pseudorománská kruhová kapl.

Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích
Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic. V ohradní zdi jsou umístěny dvě výklenkové kapličky. Nedaleko od kostela najdeme za náměstím hodnotnou budovu fary.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V Nezdicích najdeme kostel sv. Prokopa. Původně gotická stavba byla později upravena barokně.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Zvonice a sochy světců v Horšovském Týně
Klasicistní budova zvonice a soubor převážně barokních soch.