Karlovarská třída

Lázeňský pavilón v Plzni-Severním předměstí
Purkmistr Martin Kopecký dal ve 30. letech 19. století podnět ke vzniku lázní na Lochotíně, v místě vyvěrání léčivého pramene. Nízká návštěvnost i postupné vyčerpání pramene však vedly poměrně záhy k jejich úpadku.

Procházkův ústav v Plzni-Severním předměstí (čp. 585)
Bývalý Jubilejní okresní dětský domov vystavěl Bohumil Chvojka na rohu Karlovarské a Plaské třídy koncem 20. let 20. století.