Procházkův ústav v Plzni-Severním předměstí (čp. 585)

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Bývalý Jubilejní okresní dětský domov vystavěl Bohumil Chvojka na rohu Karlovarské a Plaské třídy koncem 20. let 20. století.

Historie

Dnešní sídlo výzkumných ústavů Lékařské fakulty bylo původně postaveno jako dětský domov za první republiky. Autorem stavby byl architekt Bohumil Chvojka. Základní kámen, jehož položení dodnes připomíná pamětní deska poblíž hlavního vchodu, byl umístěn v září 1929.

Areál, jehož součástí vedle dětského domova byla i Vyšší hospodářská škola a přilehlé pozemky, se nachází na nároží Karlovarské a Plaské třídy. Zděná stavba na nepravidelném půdorysu má plochou střechu a okna lemovaná šambránami. Do ústavu se vchází skrze hranolovou schodišťovou věž, k níž ze dvou stran přiléhají trakty s učebnami, kabinety a jednou rozměrnou posluchárnou. K severozápadu bylo ještě přistavěno křídlo s vlastním schodištěm, byty a šatnami. Terasa je umístěna na mělkém rizalitu bočního průčelí. V interiéru jsou keramické podlahy v hale a na podestách.

Procházkův ústav, po druhé světové válce užívaný lékařskou fakultou, tvoří velmi cenný soubor architektury i zeleně v téměř nezměněné původní meziválečné podobě.  

Fotografie

Procházkův ústav v Plzni-Severním předměstí (čp. 585)