kalafuna

Kolomazná pec u Bolevce
V boleveckém lese se nachází unikátní technická památka, která dokládá hojně rozšířenou, avšak v pramenech v podstatě nezachycenou výrobu dehtu a kolomazi.