Jana Semlerová

Činžovní domy v Plzni-Jižním předměstí (čp. 721, 741, 812, 948, 1076, 1077, 1082, 1237, 2074)
Zástavba na území plzeňského Jižního předměstí vyrůstala ve druhé polovině 19. a první půli 20. století, můžeme se zde setkat s řadou památkově chráněných činžovních domů, interiéry některých z nich navrhl věhlasný představitel...