hrabata z Bogenu

Kolinec
Na původně bogenském území byla někdy po roce 1257 německými kolonisty založena osada s latinským názvem Colonia, která se posléze stala majetkem českých královen. Z lenního závazku se posléze vyvázal až Zdeněk Lev z Rožmitálu v roce 1506.

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek.