Grünhof

Plzeň-Nová Hospoda
Dvůr Grünhof na okraji křimického panství dal na počátku novověku vzniknout dnešní městské části Plzně Nové Hospodě.