Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Podnět k zbudování nejstaršího městského kostela dali Bavoři ze Strakonic, svou vrcholně gotickou podobu však dostal až za johanitů. Půta Švihovský pak pro hlavní kostelní oltář vymohl na konci 15. století dokonce prestižní papežské odpustky.

Historie

Dominantou horažďovického náměstí je kostel sv. Petra a Pavla pocházející z dob založení města Bavory ze Strakonic ve 2. polovině 13. století. S jeho stavbou započal již Bavor II., jak dokládá nadační listina Bavora III. z roku 1298, avšak za dokončení ve své raně gotické podobě vděčí až johanitům v první půli 14. století.

Původní kostelní věž, jejíž podoba nám není dodnes známa, shořela za 30leté války, první záznamy o jejím novém vyvedení máme až z 1. poloviny 18. století, kdy byl též zřízen venkovní vstup do věže kvůli sporu mezi městem a farářem Janem Metznerem. V její dolní části se nachází kaple sv. Barbory, v horních patrech jsou umístěny kostelní hodiny a čtyři zvony: sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Gorazd a sv. Petr a Pavel.

Vnitřní prostory trojlodního kostela zdobí kamenná gotická křtitelnice, hlavní barokní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla z 18. století, vedlejší oltáře sv. Františka, sv. Ludmily, Anděla Strážce a sv. Jana Nepomuckého. Řada náhrobních kamenů pak připomíná, že v kostele byli pohřbíváni nejvýznamnější obyvatelé města.

Další

Literatura

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Sv. 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchKostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích