ČKD Praha

Zámek Bezdružice (čp. 1)
Panské sídlo v Bezdružicích prošlo komplikovaným stavebně-historickým vývojem, cestou pozvolných přestaveb, úprav a rozšíření se z gotického hrádku stala rozsáhlá pozdně barokní rezidence.