Zámek Bezdružice (čp. 1)

Bezdružice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Panské sídlo v Bezdružicích prošlo komplikovaným stavebně-historickým vývojem, cestou pozvolných přestaveb, úprav a rozšíření se z gotického hrádku stala rozsáhlá pozdně barokní rezidence.

http://www.zamek-bezdruzice.cz/

Historie

Bezdružický zámek je dominantou města i jeho blízkého okolí. Jeho předchůdcem byl hrad, který byl pravděpodobně vybudován na sklonku první třetiny 14. století. Nejstarší gotická část původně sestávala z útočištné věže, obytného stavení a hradby a byla situována v nejvyšším severním cípu čedičového návrší. Trojúhelníkovité opevněné jádro se v průběhu 14. věku rozrostlo a zvětšilo. Některé gotické prvky z tohoto období lze dodnes spatřit v mladších zámeckých objektech, které později vyrostly na místě starého hradního areálu. Ve druhé půli 15. století došlo v souvislosti s rychlým vývojem na poli palných zbraní k posílení obranyschopnosti sídla vybudováním předsunuté válcové bašty v jeho severním předpolí.

V polovině 16. věku nechal tehdejší majitel Bezdružic Hanuš Elpognár z Dolního Šenfeldu středověkou rezidenci upravit a rozšířit na zámek ve stylu saské renesance. Do současnosti se z této stavební fáze dochovala pětiboká schodišťová věž. Výsledkem Elpognárovy činnosti byl také vznik dvou rozsáhlých jednopatrových stavení, která byla zvenku zdobena psaníčkovými sgrafity. Roku 1646 byly Bezdružice vypleněny švédským vojskem, šlechtické sídlo bylo vypáleno a na několik desetiletí bylo učiněno neobyvatelným.

Na přelomu 17. a 18. století byl dosavadní areál obohacen o nové barokní křídlo. Za vlády Karla Tomáše z Löwensteinu došlo v letech 1772 až 1776 k rozsáhlé přestavbě celého zámku, který získal svou dnešní pozdně barokní podobu. Ze starého středověkého hradu se vlivem četných úprav dočkaly počátku 21. století pouze jednotlivé roztroušené architektonické a dekorativní prvky. Od roku 1848 sloužila bývalá rezidence okresnímu soudu a bernímu úřadu, po roce 1953 byl objekt předán ČKD Praha, rekonstruován a přizpůsoben pro rekreační účely. Staré panské sídlo prošlo na přelomu tisíciletí nákladnou opravou, v dnešní době se nachází v soukromých rukou a je přístupné veřejnosti.

Fotografie

Zámek Bezdružice (čp. 1)Zámek Bezdružice (čp. 1)Zámek Bezdružice (čp. 1)