Čeněk Vosmík

Kostel U Svatých v Domažlicích
Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.

Pomník J. S. Koziny na Hrádku u Újezda
Monumentální pískovcový pomník.

Radnice v Klatovech (čp. 62)
Původní sídlo městské správy z poloviny 16. století v neorenesančním duchu přetvořil na počátku 20. století architekt Josef Fanta.