Pomník J. S. Koziny na Hrádku u Újezda

Újezd - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Monumentální pískovcový pomník.

Historie

Roku 1895 uběhlo dvě stě let od popravy Jana Sladkého Koziny. U Újezda na bývalém chodském strážním vrchu Hrádek (590 m) byl slavnostně odhalen monumentální pískovcový pomník Jana Sladkého Koziny. Stavba byla financována z veřejné sbírky, která probíhala u nás i v cizině. Při odhalení byl osobně přítomen spisovatel Alois Jirásek, který byl za své „Psohlavce“ jmenován čestným občanem obce Újezd. Na slavnostní odhalení se dostavili Chodové ze všech svých vsí v národních krojích. Zúčastnilo se na dvacet tisíc hostů.

Návrh na pomník vytvořil Myslbekův žák František Hošek, sochu pak dokončil Čeněk Vosmík. Kozinu zobrazili v dlouhém plášti na hlavě s širokým chodským kloboukem. V jedné ruce drží svitek pergamenu (chodská privilegia), v druhé čakan. Po jeho boku sedí pes. Stavba pomníku byla spojena s řadou zvláštních událostí. První sochař, František Hošek, náhle zemřel. Při stavbě žulového podstavce se strhla bouře, při které spadlo lešení. Velký kvádr spadl na první Kozinovu sochu a urazil jí ruce, které pak byly zazděny do štítu Kozinova statku. Hrádek nabízí nádherný výhled do kraje.

Fotografie

Pomník J. S. Koziny na Hrádku u ÚjezdaPomník J. S. Koziny na Hrádku u ÚjezdaPomník J. S. Koziny na Hrádku u Újezda