Carlo Zanetti

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Domažlicích
Barokní šestiboká kaple.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sušici
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na mírném návrší nedaleko historického centra je zřejmě nejstarší církevní stavbou, v jejíž blízkosti se pohřbívalo snad ještě před povýšením Sušice na město. 

Kostel sv. Václava v Sušici
Netypická poloha, absence hřbitova i asymetrické boční lodě poukazují na výjimečné postavení kostela sv. Václava, který zřejmě stával v Sušici již v době jejího založení, byť o jeho farní funkci se dodnes vedou bouřlivé diskuze.