Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sušici

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na mírném návrší nedaleko historického centra je zřejmě nejstarší církevní stavbou, v jejíž blízkosti se pohřbívalo snad ještě před povýšením Sušice na město. 

Historie

Na mírném návrší nedaleko města na místě bývalé vsi Nuželice se nachází hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Okolnosti vzniku tohoto kostela nejsou dodnes zcela jasné. Podle jedné z teorií šlo původně o románskou stavbu, v jejíž blízkosti se pohřbívalo. Jiní badatelé dávají existenci této církevní stavby do souvislosti s augustiniány či křížovníky s červenou hvězdou. O tom, že šlo skutečně o významnou církevní stavbu svědčí nejen vyvýšená poloha kostela nad městem, ale též skutečnost, že se městský výroční trh konal na svátek Panny Marie.

První písemná zmínka o kostele však pochází až z roku 1402. Za husitství pak kostel ztratil farní práva a byl přestavěn v renesančním duchu. Následně byl upravován v 90. letech 16. století, avšak během přestavby jej zachvátil požár. V polovině 17. století při kostele vzniklo mariánské bratrstvo. Na počátku 18. století poničil interiér i exteriér kostela další ničivý požár. Záhy po požáru městská rada vynaložila finance na to, aby byl kostel uveden do původního stavu. Stavbu vedl mistr Zanetti ještě v roce 1710, kdy se již v kostele sloužily první bohoslužby. V polovině 19. století zanikla kostnice, avšak zároveň zásluhou kaplana Emanuela Waltera byl do interiéru umístěn oltářní obraz Panny Marie z dílny sušického malíře Sekala, sklenář Kryštof Abele zase zhotovil barevné okno nad hlavním oltářem.

Nejdiskutovanější zásah do podoby kostela provedl na počátku 20. století sušický architekt Václav Rudolf Mirwald, který chtěl kostel přetvořit do románské podoby. Později byla tato rekonstrukce odsouzena jako nevhodná a v 50. letech se jej podařilo opět regotizovat přibližně do dnešní podoby.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.