Býkov

Komponovaná krajina Plaska
Otevřenou krajinu polidšťují kapličky, boží muka, sochy, křížky a další drobné sakrální památky stavěné u cest pro ochranu poutníků i jako připomínky dávných událostí.

Zvonice a boží muka v Robčicích
Replika původní roubené zvoničky z první poloviny 19. století a barokní kamenná boží muk.