Berlín

Plzeň-Severní Předměstí
Dlouhodobě opomíjené zemědělské a dělnické předměstí se před 1. světovou válkou stalo žádaným cílem plzeňské honorace, neboť zde v blízkosti lochotínského parku vyrostla rozsáhlá vilová čtvrť.