Adam Haberzettl

Jízdárna ve Světcích
Unikátní novorománská jízdárna z poloviny 19. století, druhá největší stavba svého druhu ve střední Evropě.