Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V těsném sousedství zámku stojí děkanský kostel sv. Jana Křtitele. V sousedství stojí barokní fara.

Historie

Na západní straně manětínského náměstí v těsném sousedství zámku stojí děkanský kostel sv. Jana Křtitele. Nejstarší písemný doklad o existenci kostela v Manětíně je datován již do roku 1182. Románská stavební fáze není známa, z gotické stavby kostela se dodnes dochovalo zdivo trojboce uzavřeného presbytáře a věže. Výraznou barokní přestavbu požárem zničeného kostela provedl v letech 1712–1717 původem tyrolský stavitel Johann Georg Hess podle projektu architekta Tomáše Haffeneckera. Jedná se o jednolodní stavbu s věží na severní straně a předsíní na západě. Oratoř kostela na jižní straně presbytáře je krytou chodbou spojena se zámkem, čímž byl umožněn pohodlný přístup vrchnosti do kostela. V interiéru kostela se nacházejí mimořádně hodnotné oltářní obrazy od Petra Brandla z let 1715–1717 a také pozdně gotická soška sv. Barbory, varhany jsou dílem loketského varhanáře Leopolda Burkhardta. V prostoru hřbitova kolem kostela, ohrazeného původní barokní zdí, jsou dnes druhotně umístěny tři smírčí kříže. V sousedství kostela se nachází barokní fara z přelomu 17. a 18. století.

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v ManětíněKostel sv. Jana Křtitele v ManětíněKostel sv. Jana Křtitele v Manětíně