Masarykovo gymnázium v Plzni-Východním předměstí (čp. 878)

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: kubismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Budovu dnešního Masarykova gymnázia v Plzni vystavěl ve 20. letech 20. století Hanuš Zápal v duchu dekorativismu a kubismu.  

Historie

České státní reálné gymnázium bylo oficiálně zřízeno již na základě žádosti v roce 1912, avšak tou dobou škola neměla vlastní budovu a učilo se především v prostorách Českého státního gymnázia. Tento provizorní stav vydržel ještě po dobu první světové války, avšak po založení Československa se stala již situace neudržitelnou a bylo potřeba vybudovat vlastní prostory, kde by se uskutečňovala výuka. Za tím účelem vystavěl Hanuš Zápal reprezentativní školní komplex na Jiráskově náměstí, na jehož základní kámen poklepal sám prezident Tomáš G. Masaryk.

Od nového školního roku se tak již začalo učit v třípodlažní budově se suterénem vystavěné na půdorysu písmene „U.“ Průčelí částečně odsazené od hlavní ulice otevřelo prostor pro vítanou parkovou úpravu. Dvoutraktová, osově symetrická budova poskytovala útočiště jak chlapecké, tak dívčí škole a ve střední části nabízela i společné prostory. Hlavní průčelí navíc zvýraznil rizalit se završeným trojúhelným štítem. Vstupy do obou traktů byly ohraničeny portály s kladím, které podpíraly čtyři sloupy a nad nímž byl vyveden štít se sochařskou výzdobou od Otakara Waltera. Z prava na nároží bylo umístěno schodiště se sloupem osvětlení.

Osudy gymnázia nebyly zdaleka jednoduché, instituce měnila několikrát jméno a mnohdy i prostory. Za protektorátu fungovalo v objektu Mikulášského gymnázia, v 50. letech se opět několikrát stěhovalo. Od roku 1969 se používal pouze název gymnázium. V současnosti je gymnázium, od března 1990 opět Masarykovo gymnázium, zpět ve svém původním areálu na Východním Předměstí.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.