Jiráskovo náměstí

Masarykovo gymnázium v Plzni-Východním předměstí (čp. 878)
Budovu dnešního Masarykova gymnázia v Plzni vystavěl ve 20. letech 20. století Hanuš Zápal v duchu dekorativismu a kubismu.