Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Výstavná, reprezentativní a zdobná novorenesanční budova Velkého divadla nahradila na počátku 20. století starší klasicistní stavbu ze třicátých let 19. století.

http://www.djkt.eu/cz/

Historie

Improvizovaná a příležitostná divadelní představení se v Plzni konala od sklonku 18. století. První hra v českém jazyce byla uvedena roku 1818. Dramatická produkce byla zprvu provozována v jedné z radničních síní, měšťanských domech či hostincích. Roku 1832 byla podle návrhu italského architekta Lorenza Sacchettiho realizována první divadelní budova v Plzni. Stála na nároží dnešních ulic Riegrova a sady Pětatřicátníků. Achillovou patou klasicistního stánku kultury byly stísněné prostory, nedostatečné technické vybavení i provozní a hygienické zázemí. Po všech stránkách nevyhovující stavba dosloužila na počátku 20. století, nedlouho po svém uzavření byla stržena.

Na konci 19. století překročil počet obyvatel západočeské metropole hranici 50 000 osob, stoupal také zájem veřejnosti o dramatické umění. Nové Velké divadlo vyrostlo v letech 1899 až 1902 na volném prostranství mezi ulicemi Smetanovy sady a sady Pětatřicátníků, autorem architektonické studie byl Antonín Balšánek. Výstavná novorenesanční budova byla v letech 1980 až 1985 rekonstruována pod vedením Pavla Němečka, došlo k rozšíření jeviště a modernizaci technického zázemí a obslužných prostor, neblahé následky však mělo doplnění interiérové výzdoby o keramické stěny a skleněné vitráže vytvořené v duchu socialistického realismu. V nedávné době byly renovovány fasády, v současnosti probíhá úprava přilehlých teras.

Mohutná pravoúhlá stavba se pyšní reprezentativním východním průčelím, kterému vévodí hlavní vstup, nad nímž se klene terasa nesená pilíři a toskánskými sloupy. Do popředí vystupují dva rizality, na něž dosedají alegorie Dramatu a Opery, které vytvořil sochař Ladislav Šaloun. Obvodový plášť divadla člení v úrovni přízemí bosáž, ve vyšších partiích dekorativní pilastry, suprafenestry a římsy. Bohatá vnitřní výzdoba sestává z několika cyklů fresek, bust významných představitelů dramatického umění v Plzni a štukových ornamentů. Hlavnímu sálu dominují velký skleněný lustr a malovaná opona.

Fotografie

Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)