sady Pětatřicátníků

Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1129)
Výstavná, reprezentativní a zdobná novorenesanční budova Velkého divadla nahradila na počátku 20. století starší klasicistní stavbu ze třicátých let 19. století.

Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí
Plzeňská Velká synagoga se nachází v ulici Sady pětatřicátníků, druhá největší stavba svého druhu v Evropě byla vybudována na sklonku 19. století v novorománském a novorenesančním slohu.