Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi Touškově

Ves Touškov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Ve Vsi Touškově najdeme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Socha Panny Marie Immaculaty byla odcizena, zůstal pouze podstavec se sloupem.

Historie

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojí na návsi ve Vsi Touškově před domem čp. 16. Socha světce je v mírně podživotní velikosti a je umístěna na hranolovém soklu. Pochází z konce 18. století. Je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. Obě sochy byly v letech 2000 a 2001 restaurovány.

Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty je datován do roku 1738. Umístěn je při cestě ze vsi na hřbitov. V roce 2005 byla socha zcizena a na místě zůstal pouze podstavec se sloupem s hlavicí a volutami. Váha postavy spočívala na levé noze, ruce měla sepjaté na prsou, zaujímala hieratický postoj. Svrchní plášť splýval přes předloktí, vzdouval se a překrýval pravou nohu. 

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi TouškověSocha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi Touškově