Kaple sv. Vojtěcha v Nepomuku

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kapli sv. Vojtěcha najdeme u cesty vedoucí z Nepomuku do Kláštera. Místo je legendárně spojeno s postavou sv. Vojtěcha.

Historie

Barokní kapli sv. Vojtěcha najdeme u silnice směřující z Nepomuku do Kláštera. Místo bývá nazýváno jako tzv. šlépěje sv. Vojtěcha. Kaple pochází z doby Václava Vojtěcha ze Šternberka. Původně zde vedla pěší cesta, při budování silnice byl zvýšen terén, takže dnes je stavba mírně pod úrovní cesty. Jedná se o objekt čtvercového půdorysu s valbovou střechou. Ve východním průčelí je valeně sklenutý vchod s kovovou mříží. Interiér je sklenut plackou, podlaha je vydlážděna žulovými deskami. S místem je legendárně spjat sv. Vojtěch, v podlaze je kámen s údajným otiskem světcova chodidla.

V kapli bývala dřevěná socha sv. Vojtěcha, jež byla v roce 1990 zcizena. Později byla nalezena a po zrestaurování umístěna do kostela sv. Jakuba Většího. V roce 2007 bylo do kaple umístěno moderní zpodobnění sv. Vojtěcha z nerezu a mosazi, které je doplněno typickými světcovými atributy. Jedná se o dílo Václava Česáka.

Fotografie

Kaple sv. Vojtěcha v Nepomuku