Václav Vojtěch Baltazar Josef ze Šternberka

Znám též jako: Václav Vojtěch ze Šternberka

Základní informace

Václav Vojtěch ze Šternberka se narodil asi roku 1640. Byl vzdělaný a vlastenecky orientovaný. Byl nositelem Řádu zlatého rouna. Roku 1665 se stal majitelem zámku Zelená Hora, který byl v jeho době přestavěn v barokním stylu.

narozen: (asi) 1640, neznámé
zemřel: 1708, Praha
obory působnosti: majitel panství, šlechtic, vlastenec

Životopis

Václav Vojtěch Baltazar Josef ze Šternberka se narodil asi roku 1640. Byl vzdělaný a vlastenecky smýšlející. Studoval na pražské univerzitě. Byl také dobrým hospodářem a zároveň milovníkem umění a architektury. V mládí při kavalírských cestách poznal téměř celou Evropu. Nejvíce inspirace si do Čech přivezl z Itálie, kde jej fascinovaly zejména římské předměstské vily. Dosáhl významných politických postů, měl přístup k osobě císaře Leopolda I., kterého přivítal i na svých panstvích. Zastával úřad nejvyššího maršálka Českého království. Byl nositelem Řádu zlatého rouna. Zemřel roku 1708 v Praze. 

Proslul jako stavebník zámku v pražské Troji. Na Hradčanech dal vystavět jednu z nejvýznamnějších světských staveb vrcholného baroka v Praze, totiž Šternberský palác. Jeho dalším oblíbeným sídlem byla Zelená Hora, kterou získal roku 1665. V jeho době byl objekt přebudován na barokní zámek. Byl zasypán hradní příkop a přestavěny byly i interiéry. Byl rovněž vybudován zelenohorský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na Zelené Hoře hostil např. jezuitu Bohuslava Balbína. V této době vzkvétal i kraj pod zámkem. V Nepomuku nechal Václav Vojtěch ze Šternberka obnovit starý kostelík stojící na místě dnešního kostela sv. Jana Nepomuckého, který založil jeho otec a který byl zničen požárem roku 1686. V roce 1696 se účastnil zasedání na nepomucké radnici, kde byl dohodnut městský řád. Na jeho pokyn byla v Nepomuku postavena nová zděná školní budova. Z jeho odkazu byla o mnoho let později ve městě vybudována kolej řádu piaristů. V kraji v tomto čase vzniklo několik zajímavých sochařských děl (např. socha sv. Vojtěcha v Nepomuku) a kaplí (např. kaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni).

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Václav Vojtěch ze Šternberka