Židovský hřbitov v Blovicích

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nedaleko centra Blovic najdeme starý židovský hřbitov s dochovanými barokními a klasicistními náhrobky, který měl být založen snad již roku 1683.

Historie

Pod radnicíBlovicích existovala směrem k řece v minulosti židovská čtvrť se synagogou (čp. 205), která byla přestavěna roku 1904 ze starší dřevěné stavby. Z místní židovské komunity pocházel významný žurnalista Adolf Opper de Blowitz i prezident svazu spolků Bnai Brith ve Spojených státech amerických Adolf Kraus.

V parku Cecima se pod hrází rybníka rozkládá starý židovský hřbitov. Částečně je umístěn ve svahu. Založen byl údajně roku 1683. Jsou zde dochovány barokní a klasicistní náhrobky. Ve starší východní části je několik desítek náhrobků, nejstarší z přelomu 17. a 18. století. Novodobé náhrobky v západní části hřbitova byly většinou ukradeny. Zajímavý je např. náhrobek významného představitele blovické židovské obce Bedřicha Weisskopfa. Dále je zde památník obětem holocaustu z 90. let 20. století. Celkem je zachováno asi 350 náhrobků. Z ohradní zdi zůstaly jen malé zbytky. K úpravám došlo v roce 2006, v roce 2008 byl hřbitov zbaven náletů dřevin a byly postaveny některé náhrobky. Dnes je hřbitov upraven a je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.    

Fotografie

Židovský hřbitov v Blovicích