Radnice v Blovicích (čp. 143)

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: klasicismus, neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Radnice na Masarykově náměstí v Blovicích byla zbudována v roce 1825. Roku 1893 byla přestavěna v novorenesančním stylu. V sousedství se nachází budova bývalého berního úřadu a soudu čp. 137.

Historie

Na Masarykově náměstí v Blovicích vyniká budova radnice. Objekt je situován na nároží náměstí a Americké ulice. Postaven byl v roce 1825 v empírovém slohu, přestavěn v novorenesančním stylu roku 1893. Na jihozápadním nároží je samostatná věžovitá střecha s vikýři, jež vrcholí lucernou s hodinami. Hodinový stroj z roku 1836 od rokycanského hodináře Františka Wollmanna byl v provozu do roku 1991, kdy byl nahrazen elektrickým. Nad rizalitem probíhá atika tvořená kuželkovou balustrádou, při nárožní věži doplněná volutovými štítky s kruhovými okny. Střecha je nízká valbová. Hlavní vstup v jižním rizalitu je rámován dvojicí polosloupů a završen trojúhelným frontonem. Okna jsou obdélná, v patře rizalitu sdružená. Na nároží v úrovni patra je umístěn ve štuku provedený městský znak. Interiér je řešen jako příčný trojtrakt se střední chodbou zaklenutou valeně do pasů se styčnými lunetami. Patra jsou plochostropá, pouze chodby jsou zaklenuty segmentem. Za vstupem do objektu jsou umístěny původní vstupní masivní dřevěné novorenesanční dveře s bohatou dřevořezbou. V chodbě je vystaven také starý věžní hodinový strojek. V přízemí dvorního křídla bývala obecní šatlava. Sklepy jsou valeně klenuté.

Na fasádě je umístěna pamětní deska se jmény padlých v první světové válce z roku 1922, jež byla roku 1961 doplněna jmény zemřelých ve druhé světové válce. V roce 1992 přibyla ještě deska na paměť osvobození města americkou armádou v roce 1945.

K severu vybíhá dvoupatrové dvorní křídlo čp. 87. V roce 1893 byla v těsném sousedství postavena budova bývalého berního úřadu a soudu čp. 137. Uvedené objekty jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Radnice v Blovicích (čp. 143)