Kostel Nejsvětější Trojice v Rabí

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně předhradní kostel ze 14. století nechal na konci 15. století přestavět Půta Švihovský z Rýzmberka na hradní kapli, která zároveň plnila funkci obranné bašty.

Historie

Nejvýznamnější sakrální památkou v blízkosti rozlehlé zříceniny dříve mocného hradu Rabí je kostel Nejsvětější trojice v těsné blízkosti hradeb. Již kolem roku 1300 zde stála starší modlitebna, která zjevně zajišťovala liturgický provoz pro poddané v podhradí. Až v okamžiku, kdy se nový hradní pán Půta Švihovský z Rýzmberka rozhodl hrad rozšířit a modernizovat způsob jeho pasivní ochrany, byl kostel transformován do podoby hradní kaple, jež byla s hradem propojena ochozem vycházejícím z hradní zdi příhrádku. Její trojboce uzavřený presbytář byl zároveň umně začleněn do celkového opevňovacího systému hradu.

Ačkoli obvodové zdi a triumfální oblouk pochází již ze 14. století, zbytek vnějších i vnitřních prvků pochází z Půtovy přestavby, která byla dokončena roku 1498, kdy byl kostel nově vysvěcen. Mocného hradního pána připomíná zvláště velkorysá vnitřní pozdně gotická výbava, na svornících umístěné erby spřízněných rodů, najdeme tu pány z Hradce, Šternberky, pány z Velhartic, Meziříčí, Lomnice, gotické malby částečně překryté secesní výmalbou i sochařská výzdoba, zvláště pak cenné sochy čtyř církevních otců. Právě sochařská výzdoba, včetně původního oltáře sv. Jiří, který je dnes umístěn v Národní galerii, vykazuje vysokou uměleckou hodnotu a patří mezi nejcennější památky pozdně gotického umění v Čechách. Pozdější vývoj kostela dokládají další umělecké prvky, za zmínku stojí oltář Panny Marie Sedmibolestné z poloviny 17. století věnovaný kostelu tehdejším hradním pánem Jindřichem Chanovským z Dlouhé Vsi, ze stejné doby pochází i obraz sv. Františka. Kostel byl obnoven 1786 a posléze obnoven ještě na počátku 20. století architektem Sochorem a vymalován malířem Hybšem. V současnosti se kostel opravuje a je veřejnosti nepřístupný.

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v RabíKostel Nejsvětější Trojice v RabíKostel Nejsvětější Trojice v Rabí