Hrad Rabí

Rabí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zřícenina hradu Rabí patří k nejrozsáhlejším v Evropě. Pyšní se ojedinělým obranným systémem, který v jeho vrcholné podobě nechal na přelomu 15. a 16. století vystavět Půta Švihovský z Rýzmberka.

http://www.hrad-rabi.eu/

Historie

Nejstarší jádro hradu, tedy obytná strážní věž, vyrostlo na strategickém místě k ochraně obchodní stezky a rýžovišť zlata na Otavě. Ačkoli první dochované zprávy o hradu máme až z dob Švihovských z Rýzmberka kolem roku 1380, historikové se domnívají, že skutečným zakladatelem byla na počátku 13. století místní šlechta, páni z Budětic či páni z Velhartic.

Koncem 14. století pak Rabí odkoupili od pánů z Velhartic právě Švihovští, za nichž zažívalo Rabí svá zlatá léta. Na přelomu 14. a 15. století nechal Břeněk Švihovský z Rýzmberka zbudovat skutečně výstavní palác, který nese dodnes jeho jméno. Ve 20. letech 15. století byl hrad husity dvakrát obléhán a pokaždé dobyt a vydrancován. Památkou na tuto událost pak byla až do počátku 18. století Žižkova brána. Po husitských válkách byl hrad značně poničen. Za věrnou službu však odměnil císař Zikmund tehdejšího hradního pána Jana Švihovského z Rýzmberka novými statky, které pro Švihovské z Rýzmberka znamenaly nemalý finanční příjem, a vzniklé škody tak mohly být velmi brzy odstraněny.

Roku 1479 se novým majitelem Rabí stal Půta Švihovský z Rýzmberka. Úspěšný a schopný šlechtic, který měl jako nejvyšší zemský sudí vliv u českého královského dvora, si mohl dovolit přestavět hrad ve skutečné reprezentativní sídlo a stavbou pověřil proslulého dvorního architekta Benedikta Rejta. Na obranu hradu byly využity nejmodernější opevňovací techniky a k hradu přibylo též velké nádvoří, kde můžeme ještě dnes vidět hradní cisternu na dešťovou vodu, stejně jako konírnu, kde prý bývalo ustájeno 8 až 12 koní.

Po Půtově smrti se však již nenašel nikdo, kdo by byl ochotný a schopný tak rozsáhlý hrad spravovat. Zadlužení Švihovští z Rýzmberka pak Rabí prodali nejprve Jindřichovi Kurcpachovi z Trachenburka, poté se dostal do držení Divišovi Malovci z Libějovic a nakonec jej, již v dezolátním stavu, získal Vilém z Rožmberka. Ani on však neměl o chátrající hrad zájem. Rabí tak ještě několikrát vystřídalo majitele, ale od 17. století sloužilo už jen jako zásobárna stavebního materiálu.

Počátkem 20. století jej pak Lamberkové předali za symbolickou 1 Kč Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích. Roku 1978 byl hrad prohlášen za Národní kulturní památku.

Současnou dominantu hradu tvoří 26 metrů vysoký donjon jakožto vůbec nejstarší část hradu. Unikátní je též hradní sklepení a Břeňkův palác s rytířským sálem. Pozůstatky pověstného opevnění dodnes uzavírají velké a malé nádvoří a hradní parkán.

Fotografie

Hrad RabíHrad RabíHrad RabíHrad RabíHrad RabíHrad Rabí