Zámek Hrádek (čp. 1)

Hrádek - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně renesanční zámek hostil až do poloviny 16. století purkrabí, kteří spravovali zdejší statek pro pány z nedalekých Velhartic.  

http://www.zamekhradek.cz/

Historie

Necelé 4 km severozápadně od Sušice v údolí Ostružné vyrostla osada, po níž se již v roce 1298 tituloval jakýsi Přibyslav z Hrádku. O půl století později byl zdejší statek přikoupen k blízkému velhartickému panství a svou rezidenční funkci tak ztratil až do poloviny 16. století. Tehdy jej získal Jan Rendl z Úšavy a po něm Václav Vintíř z Vlčkovic. Před Bílou Horou se tu usadili Račínové z Račína, Humprecht Račín byl za účast na stavovském odboji odsouzen ke ztrátě majetku, který mu byl ponechán pouze jako léno. Z tohoto závazku se podařilo vymanit až jeho synovi Janovi. Do poloviny 18. století se tu ještě vystřídalo několik významných šlechtických rodů, jako byli Černínové z Chudenic, Hrzáni z Harasova či Kocové z Dobrše. Až do roku 1731 tu však žádný z majitelů příliš dlouho nepobyl. Situace se ale změnila, když Hrádek ve 30. letech 18. století získal Jan Desfours, jehož potomci tu sídlili do počátku 19. století. Posledními vlastníky hrádeckého zámku byli Henneberg-Spiegelové, jimž byl objekt v roce 1945 zabaven. Až do konce 20. století však zámek chátral nejprve ve správě státu a posléze i v soukromém vlastnictví.

Poslední památkou na původní středověkou tvrz byla zřejmě věž stojící v areálu zámku až do roku 1976, kdy se zřítila a její trosky byly bez povšimnutí odklizeny. Tvrz totiž nejpozději v 16. století ustoupila modernímu renesančnímu zámku. Šlo o tří až čtyřdílný palác rozšířený roku 1565 o další čtyři křídla. Poměrně velkorysou šlechtickou rezidenci zdobila sgrafitová omítka. Barokní úpravy v 2. polovině 18. století znamenaly sjednocení omítek a výstavbu kaple sv. Valpurgy, která byla vtěsnána do hmoty západního křídla. Celou druhou polovinu 20. století chátrající objekt byl před svým zánikem zachráněn díky rozsáhlé rekonstrukci po roce 2000, kdy objekt zakoupila firma Šumavaplan. Dnes slouží turistickým účelům a je přístupný veřejnosti.

Fotografie

Zámek Hrádek (čp. 1)Zámek Hrádek (čp. 1)Zámek Hrádek (čp. 1)