Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hlavňovicích

Hlavňovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jednoduchý barokní kostel vystavěný koncem 18. století nahradil zámeckou kapli, která byla do té doby jediným svatostánkem v Hlavňovicích.

Historie

Blízko hlavňovické školy a hřbitova se průčelím do hlavní ulice obrací nenápadný, jednoduchý barokní kostelík, který nechali vystavět Kocové z Dobrše v letech 1799 až 1808. V Hlavňovicích do té doby zajišťovala liturgický provoz pouze zámecká kaple, která naopak po vysvěcení tohoto farního kostela postupně zanikla.

Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem, na nějž navazuje sakristie s oratoří v patře. Zatímco hlavní loď je plochostropá, presbytář je sklenut pruskou plackou. Po stranách segmentového triumfálního oblouku jsou umístěny boční oltáře v pseudobarokní podobě se sochami z 19. století. Hlavní oltář z roku 1806 zdobí sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop a sv. Ludmila. V kostele se dodnes konají pravidelné bohoslužby.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hlavňovicích