Kostel sv. Jiří v Semněvicích

Semněvice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Gotický kostel ze 14. století. Barokní fara ze století 18.

Historie

Gotický kostel sv. Jiří vznikl nejpozději ve 14. století. Pro svoji polohu je vidět již z dálky. Ve středověku spadal pod kapitulu sv. Apolináře v Praze. V 18. století byla prodloužena gotická loď kostela, vznikly nové klenby a byl barokizován interiér. Barokní malby vytvořil Antonín Krauz z Horšovského Týna (kolem poloviny 18. století). V roce 1739 byla postavena také budova fary (čp. 4). V 90. letech v kostele několik let probíhaly nejnutnější opravy. Bylo potřeba především staticky zajistit mohutnou hranolovou věž a opravit její střechu. Kostel je klasickou obdélníkovou stavbou s polygonálním závěrem zaklenutým žebrovou klenbou. Některá okna jsou ještě gotická.

Ke kostelu se vztahuje v okolí oblíbená pověst o paní Lucii. Lucie měla sídlit na tvrzi, která prý stávala v Zádušním lese. Kostelu odkázala louky a lesy. Za to byl v kostele postaven oltář sv. Lucie a 13. prosince u něj měly být za oblíbenou paní slouženy zádušní mše. Za vsí se zachovaly zbytky vsi Hraběšice, která údajně zanikla kolem roku 1431. Místní je považovali za zaniklou tvrz či zámek, snad se k nim vztahovala právě pověst o Lucii. U zmíněného oltáře je umístěn latinský nápis, který připomíná konkrétně Annu Marii von Werner, která zemřela v 72 letech, 9. května 1749.

Fotografie

Kostel sv. Jiří v SemněvicíchKostel sv. Jiří v SemněvicíchKostel sv. Jiří v Semněvicích