Fara v Kolovči (čp. 45)

Koloveč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, rokoko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Mezi kostelem a farou krytá pavlač.

Historie

Z oratoře kostela se dá přejít na faru krytou pavlačí, popisovanou také jako arkádový rokokový most. Koncem 19. století proběhla velká oprava fary, nahoře přibyla další místnost, dole byl zřízen čeledník. Byla vykopána studna. Mezi kostelem a farou stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Fotografie

Fara v Kolovči (čp. 45)Fara v Kolovči (čp. 45)