arkádový most

Fara v Kolovči (čp. 45)
Mezi kostelem a farou krytá pavlač.