František Jaroslav Vacek Kamenický

Základní informace

Vlastenecký kněz, spisovatel, národní buditel a autor znárodnělých písní František Jaroslav Vacek Kamenický se narodil roku 1806 v Kamenici nad Lipou. V letech 1844 a 1845 působil v Merklíně. Roku 1845 přišel do Blovic.

narozen: 24. ledna 1806, Kamenice nad Lipou
zemřel: 23. brezna 1869, Blovice
obory působnosti: národní buditel, kněz, spisovatel, vlastenec

Životopis

Vlastenecký kněz, spisovatel, národní buditel a autor znárodnělých písní František Jaroslav Vacek Kamenický se narodil v roce 1806 v Kamenici nad Lipou. Studoval gymnázium v Jindřichově Hradci, poté filosofii v Praze. Studia teologie absolvoval v Českých Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1831. Nastoupil v Březnici na místo kaplana. Později působil v Týnci u Klatov, v letech 1844 a 1845 v Merklíně. V roce 1845 přišel do Blovic, kde se stal prvním děkanem. Udržoval přátelské styky s významnými literáty, jako byli Josef Kajetán Tyl, Božena Němcová, Václav Hanka nebo učitel blovické školy a básník Vojtěch Mikuláš Vejskrab Bělohrobský. Podporoval česká divadelní představení. V Blovicích založil pěvecký spolek Kamenický. Zemřel roku 1869 v Blovicích, kde jej dodnes připomíná pomník na místním hřbitově a pamětní deska na budově čp. 55. Rovněž tady po něm byla pojmenována ulice.

Z jeho díla můžeme zmínit sbírky Písně v národním českém duchu, Lilie a růže, Besední kytice, dále básně Píseň věrné dcery a Píseň vlastenky. Výnos Besední kytice byl určen pro Zdeňku Havlíčkovou, dceru Karla Havlíčka Borovského. Výnos z prací Píseň věrné dcery a Píseň vlastenky byl věnován na pomník Boženy Němcové. Některé básně byly zhudebněny a postupně znárodněly. Známá je zvláště píseň U panského dvora.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

František Jaroslav Vacek Kamenický