Heinrich Coudenhove-Kalergi

Základní informace

Po předčasné smrti diplomata Heinricha Coudenhove-Kalergi se ujala správy poběžovického panství jeho manželka japonského původu Mitsuko Aoyama.

narozen: 12. rijna 1859, Vídeň
zemřel: 14. kvetna 1906, Poběžovice
obory působnosti: politik, majitel panství, šlechtic, cestovatel

Životopis

Heinrich Coudenhove byl synem Franze Karla Coudenhove a Marie von Kalergi. V roce 1893 převzal správu rodinného panství Poběžovice. Působil jako diplomat ve službách rakousko-uherské monarchie, přičemž využíval své znalosti 16 světových jazyků (vedle obvyklých také např. arabštiny, hebrejštiny či japonštiny). Působil mimo jiné v Athénách, Rio de Janeiru nebo Istanbulu. Během své diplomatické mise v Japonsku, kde ve volném čase studoval budhismus, se oženil s dcerou místního obchodníka Mitsuko Aoyama (1874-1941). Měli spolu sedm dětí, z nichž nejznámějšími se stali syn Richard Mikuláš a dcera Ida Friederike. Když Mitsuko, lidově zvaná Micu, přišla do Poběžovic, obyvatelům přišla natolik tajemná, že vstoupila do pověstí. Byla vůbec jednou z prvních Japonek, která žila na evropském kontinentu. Po předčasné smrti manžela roku 1906 (v důsledku infarktu) spravovala tato vzdělaná žena (studovala vedle němčiny i francouzštinu, matematiku, geografii, historii, právo a ekonomii) rodinné panství, přičemž se zároveň věnovala výchově dětí. Po první světové válce a vzniku Československa se s dcerou Olgou odstěhovala do Vídně, kde roku 1941 zemřela a byla pohřbena. Henrich je pohřben v Poběžovicích na Novém hřbitově. Na zdejším zámku vybudoval bohatě vybavenou knihovnu, zahrnující díla filozofická, etická či církevně-historická, ale také rozsáhlou sbírku týkající se židovství a antisemitismu. Knihovnu dnes spravuje Národní muzeum v Praze. Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích vydalo v roce 2006 "Paměti hraběnky Micu".

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.