Malechov

Malechov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

V drobné vísce na březích řeky Úhlavy stávalo šlechtické sídlo, které zcela zaniklo nejpozději v 19. století. Poprvé se Malechov objevuje v predikátu jakéhosi Zony z Malechova v roce 1272.  

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Malechovská Hůrka
Mohutné dvojité valy s dřevěnou palisádou obklopovaly halštatsko-laténské hradiště, které zaniklo po rozsáhlém požáru.

Historie

Drobná víska nedaleko Švihova bývala sídlem místní šlechty již ve 13. století. Už v roce 1272 zde pobýval, snad již na malechovské tvrzi, jakýsi Drslav, syn Zony z Malechova. Přibližně o století později však Malechov, nebo jeho část, patřil švihovským pánům, v roce 1379 jej držel Břeněk ze Skály a ze Švihova. Ze 14. století také máme první explicitní zprávu o zdejší tvrzi, jež se snad nacházela na místě dnešního hospodářského dvora, avšak nejpozději v 19. století zcela zanikla. V 16. století se zde rychle vytřídalo několik poměrně vlivných majitelů. V roce 1505 Jindřich Švihovský z Rýzmberka vlastnil švihovskou část Malechova, již syn Heralta Kavky Říčanského z Říčan však držel zřejmě celý Malechov, který definitivně spojil ve svých rukách Mikuláš Měsíček z Výškova v roce 1569. Mikuláš také nějaký čas pobýval přímo v Malechově, snad stále na staré tvrzi. Koncem 16. století však nový majitel Zikmund Měsíček jakožto vysoký zemský úředník neměl o malechovický statek příliš velký zájem, a tak jej odprodal sousedním Dolanům. Dolanský pán Bořivoj Měsíček se ale dostal do tíživé finanční situace, takže byl nakonec nucen rozprodat svůj majetek a ponechal si pouze Malechov, čímž se tato ves opět na nějaký čas stala šlechtickým sídlem. Koncem 17. století ovšem samostatnost vsi opět končí, tou dobou totiž statek zakoupil vlivný František Maxmilián Černín z Chudenic, který z něj učinil součást svého rozsáhlého dominia, které spravoval z Chudenic. Tou dobou již Malechov sloužil pouze jako hospodářské zázemí, které postupně pohltilo i bývalou rezideční tvrz. Ve vsi již v 18. století fungovala cihelna a mlýn s pilou, byl tu ovčín, rozsáhlé sady a chovný rybník. Dnes je Malechov součástí Dolan a nadále zde funguje, dnes již průmyslový, mlýn s pilou. Ves si zároveň do současnosti ponechala starobylý ráz, což dokreslují typické venkovské stavby prácheňské lidové architektury i venkovského baroka z 19. století.  

Fotografie

MalechovMalechovMalechovMalechov