ovčín

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Lužany
Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

Malechov
V drobné vísce na březích řeky Úhlavy stávalo šlechtické sídlo, které zcela zaniklo nejpozději v 19. století. Poprvé se Malechov objevuje v predikátu jakéhosi Zony z Malechova v roce 1272.  

Nebílovy
Nebílovy jsou poprvé zmiňovány k roku 1327. Dominantou obce je barokní zámek.

Plzeň-Doubravka
Kolem opevněného kostela sv. Jiří se postupně, při důležité obchodní cestě na Prahu, zkoncentrovalo plzeňské předměstí Doubravka, které i přes svou výhodnou polohu zaznamenalo větší rozkvět až koncem 19. století.  

Rychta v Lobzích (čp. 1)
Dům rychtáře v Lobzích měl po celý středověk výsadní postavení, ještě po roce 1543 byl vyňat z majetku města Plzně, které Lobzy tou dobou celé zakoupilo.  

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zaniklá tvrz Skočice
Středověkou tvrz ve Skočicích připomínají dnes zbytky valu a příkopy na východním okraji vesnice.

Zdemyslice
Vesnice Zdemyslice leží nedaleko Blovic. První zmínka o vsi pochází již z roku 1115.