Draženov

Draženov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Malebná chodská vesnice s hodnotnou lidovou architekturou. Místo, kde žil Kozinův druh Kryštof Hrubý a v 19. století chodský praporečník Matěj Přibek. Poblíž poutní místo Dobrá Voda u Draženova. Známý smírčí kříž.

http://www.drazenov.cz/

Památky v oblasti

Historické rychtářství – Draženovský špýchar

Historické rychtářství – Draženovský špýchar
Expozice dějin obce a chodského národopisu je umístěna v historickém objektu špýcharu.

Kaplička v Draženově

Kaplička v Draženově
Šestiboká barokní kaplička z roku 1787.

Pomník padlým v Draženově

Pomník padlým v Draženově
Pro Draženov vytvořil sochař Vladimír Brettschneider pomník obětem první světové války. Má podobu Chodky s dítětem, která marně čeká na návrat svého muže. Pomník byl slavnostně odhalen roku 1923. Při slavnosti řečnil spisovatel Jindřich Šimon Baar.

Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)

Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)
Draženovská lidová architektura patří k těm nejznámějším a nejhodnotnějším.

Historie

Draženov, ležící 4 km severovýchodně od Domažlic, patřil k původním svobodným chodským vesnicím, které jsou zmíněny v opisu privilegia krále Jana Lucemburského z roku 1325. Stejně jako další chodské vsi byl Draženov několikrát zastaven. Větší roli sehrál Draženov až ve známé chodské rebelii proti Lamingenovi (Lomikarovi). Z  Draženova pocházel rychtář Kryštof Hrubý, Kozinův druh, který zemřel roku 1695 ve vězení v Praze. Na statku U Hrubejch (čp. 2) je umístěna pamětní deska od Vladimíra Brettschneidera. S Hrubým byl spojen také starý statek U Kryslů, kde žil. Po Lamingenech převzali roku 1697 chodské vsi Stadionové (velkostatek Kout).

V 19. století žil v Draženově hospodský Matěj Přibek, který se jako praporečník zúčastnil výpravy Chodů do Prahy, při které byl vezen základní kámen z Čerchova pro základy Národního divadla (1868). Inspiroval také Jiráska k vytvoření jedné z postav v „Psohlavcích“. Roku 1877 Draženov vyhořel, ohni padlo za oběť 34 usedlostí. Přesto se do dnešní doby právě zde dochovaly velmi cenné a staré stavby, selské statky (zejména čp. 8 a rychta čp. 9) a staré špýchary. Najdeme zde barokní kapličku Blahoslavené Panny Marie a několik menších pomníků. Proslulo také nedaleké poutní místo Dobrá Voda u Draženova.

Významné pověsti

Proč má draženovský kříž uražené rameno?


Smírčí kámen v Draženově má jedno rameno uražené. Podle pověsti poškodil kříž opilý voják, když se v noci vracel domů. Jeho velitel pak nařídil, aby provinilce přivázali k ocasu koně a usmýkali k smrti. Podle jiné verze urazil kříž voják ze žertu, přitom se pod ním splašil kůň. Jezdec se zamotal do postrojů a kůň ho uvláčel k smrti.

Významné události

Dvě legendární výpravy Chodů a Matěje Přibka z Draženova do Prahy  


Z Draženova (Dražinova) pocházel legendární chodský praporečník Matěj Přibek, který se zúčastnil průvodu vezoucím do Prahy památný kámen pro základy Národního divadla roku 1868. Kámen v Praze předával zemský poslanec za domažlické a kdyňské venkovské obce Jakub Škarda (1829 – 1894). Při předávání pronesl Škarda projev, ve kterém shrnul v dobovém duchu úlohu regionu: „Na severním úpatí velebné Šumavy, kde v starých dobách již vtírali se nepřátelé do země, strmí do výše vrch Čerchov, který svědkem byl toho, jak Sámo porazil franckého krále Dagoberta, jak zvítězil Břetislav, jak chrabří husité porazili hordy křižácké. Čerchov ten posílá Vám kámen do základů budovy umění národních na důkaz, že přední strážcové naši na nejzazším západu Šumavy, stateční Chodové, stojí pilně na stráži za práva a čest vlasti a národa a žehnají společnému dílu národnímu, jemuž provolávám ,Nazdar!´“ Hostinský Matěj Přibek inspiroval roku 1882 Aloise Jiráska k vytvoření postavy praporečníka v „Psohlavcích“(1884). Jirásek napsal postavu tak podařeně, že i sám Přibek uvěřil, že je z rodu dědičných praporečníků.
Traduje se o něm i další historka. Dialektolog Jan František Hruška uspořádal u příležitosti 50. výročí zrušení roboty výlet Chodů do Prahy na „Psohlavce“ od Kovařovice do Národního divadla. Přibek byl už tehdy velebný kmet, přesto působil velmi důstojně. Při scéně, kdy se Kozina brání před soudem, Přibek prý zvedl čakanu a zavolal na celé divadlo: „Nic se nebúj, Kozino, my jsme s tebú!“. Přibek je pohřben na hřbitově v Klenčí.

Významné osobnosti

Kryštof Hrubý

Fotografie

DraženovDraženovDraženovHistorické rychtářství – Draženovský špýcharKaplička v DraženověPomník padlým v DraženověVenkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)