Židovský hřbitov v Dlouhém Újezdě

Dlouhý Újezd - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Zvlněné a zalesněné úbočí přírodního parku Český les ukrývá v místech, kde přiléhá k západnímu okraji obce Dlouhý Újezd, rozlehlý židovský hřbitov, který vznikl pravděpodobně v první třetině 18. století. Nekropole se pyšní více než 250 kamennými náhrobky, z nichž velkou část tvoří umělecky i historicky cenné barokní a klasicistní kusy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.