Zaniklý kostel v Červeném Dřevě u Chudenína

Chudenín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel Panny Marie Bolestné byl postavený ve vsi Červené Dřevo v poslední třetině 17. století. Po požáru v roce 1953 zaniklý kostel dnes připomínají pouze odkryté základy a pamětní deska.

Historie

Pouze upravené a udržované trosky upomínají na dnes již neexistující kostel v zaniklé obci Červené Dřevo. Ačkoli zde bývala farnost již v 17. století, kostel byl vystavěn až po roce 1676 na popud Lamingara z Albenreuthu.

 

Jednalo se o jednolodní, prostý kostel v raně barokním duchu zasvěcený Bolestné Matce boží. Dominovala mu věž na jižní straně a předsíň na jihozápadě. Loď ukončoval nižší polygonální presbytář. Vybavení bylo vesměs z 18. století. Svatostánek sloužil svému účelu až do 2. světové války, posléze, kvůli poválečnému odsunu, přestal plnit svoji funkci a postupně chátral stejně jako ostatní budovy dnes již neexistující osady.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zaniklý kostel v Červeném Dřevě u Chudenína