Mohylové pohřebiště u Vrbice u Stříbra

Vrbice u Stříbra - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Jedinou památkou malé obce Vrbice u Stříbra, jež se těší státní ochraně, je mohylové pohřebiště, které nalezneme ve vzdálenosti zhruba půl kilometru od středu vesnice poblíž severního okraje lesa zvaného V Klukách. Mohylník, dosud archeologicky nezkoumaný, je tvořen hlinitým náspem zpevněným kameny, pod nímž se nacházejí zpopelněné či nespálené lidské ostatky.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.