Mohylové pohřebiště u Vrbice u Bezdružic

Vrbice u Bezdružic - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

V katastrálním území malé vsi Vrbice u Bezdružic se nachází mohylník, který patří mezi jediné dvě státem chráněné pamětihodnosti v obci. Mohylu tvoří uměle navršený násep z hlíny a kamení, který ukrývá pravěký či raně středověký hrob.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.