Mohylové pohřebiště u Víchova

Víchov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Dvě z celkem tří mohyl, které nalezneme v lese rozkládajícím se mezi vesnicemi Slavice, Záchlumí a Víchov, se nacházejí na katastrálním území obce Víchov. Hroby neznámého stáří a původu byly objeveny a zběžně ohledány roku 1971.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.